بخش توسعه نرم افزار موسسه گلها

بازگشت به وب سایت گلها

فهرست ابزارها


Whois

با استفاده از این ابزار، می توانید آزاد بودن دامنه مورد نظر خود را بررسی نمایید.

نام دامنه:


CMS Detector

آیا می خواهید بدانید وب سایتی از CMSهای رایج و یا از کتابخانه های برنامه نویسی استفاده می کند؟
این ابزار با بررسی خروجی HTML صفحه مربوطه، تشخیص خواهد داد که وب سایت مورد نظر شما از چه نرم افزاری استفاده می کند.

آدرس وب سایت:


رتبه جستجو

لینک دانلود
این ابزار به شما کمک می کند تا رتبه وب سایت خود را در جستجوی گوگل برای کلمات کلیدی مختلف بیابید.
این ابزار با Google Page Rank متفاوت است. Google Page Rank، عددی بین 0 تا 10 می باشد که به هر وب سایت اختصاص داده می شود و نشان دهنده اهمیت و رتبه وب سایت مورد نظر نزد گوگل است.
در حالیکه ابزار "رتبه جستجو"، به شما نشان خواهد داد که با استفاده از کلمات کلیدی مشخص، وب سایت شما در صفحه چندم گوگل پیدا خواهد شد.