مراحل طراحی

1- ایده های اولیه بصورت اتود زده میشود. تعداد اتودها متغییر است.
(تعداد اتود ها بستگی به تعداد ایده های ذهنی متناسب با حرفه شما دارد.)
2- در مرحله دوم طرح ها برای شما ارسال میشود و در میان اتودها یک طرح را اعلام کرده تا اجرایی شود.
(اجرایی کردن همه اتود های ارسالی با پرداخت هزینه جدا امکانپذیر است.)
3- در مرحله آخر طرح تایید شده به صورت فایل لایه باز (Cdr) برای شما ارسال میگردد.

نحوه پرداخت

برای شروع طراحی %50 از کل مبلغ دریافت میگردد.
قبل از ارسال فایل نهایی کل مبلغ دریافت میگردد.

مراحل طراحی آرم برای برند پوشاک موگه (Muguet)


 

مراحل طراحی آرم برای شرکت تامین دقیق آرنا

(فعالیت : نفت و گاز پتروشیمی )
ایده مدیر شرکت فوق که برایشان اجرایی شد:

  

اجرای طرح تایید شده با چند رنگ متفاوت :