Com دامنه عمومي com. يکي از رايج ترين دامنه هاي اينترنتي مي باشد. 45000 تومان سالانه

Net دامنه عمومي net. يکي از رايج ترين دامنه هاي اينترنتي مي باشد. 45000 تومان سالانه

ir دامنه ir. مخصوص كشور ايران مي باشد. 9000 تومان براي يك سال يا 25000 براي 5 سال

co دامنه هاي co پسوند جديد براي شرکت هاي تجاري ميباشد. 125000 تومان سالانه

ASIA اين دامنه مخصوص موسسات و مکانهايي است که در قاره آسيا قرار دارند. 65000 تومان سالانه

info دامنه عمومي info. يکي از رايج ترين دامنه هاي اينترنتي مي باشد. 45000 تومان سالانه

org دامنه عمومي org. يکي از رايج ترين دامنه هاي اينترنتي مي باشد. 45000 تومان سالانه

ca دامنه هاي ca. دامنه هاي رسمي كشور کانادا مي باشند. 65000 تومان سالانه

tel دامنه tel. مخصوص وب سايت هاي شرکت هاي مخابراتي/اينترنتي ميباشد موبايل مي باشد. 88000 تومان ساليانه

eu دامنه eu. مخصوص كشورهاي اروپايي مي باشد. 56000 تومان سالانه

biz دامنه عمومي biz. مخصوص شركت هاي تجاري مي باشد. 50000 تومان سالانه

mobi دامنه mobi. مخصوص وب سايت هاي گوشي موبايل مي باشد. 90000 تومان سالانه

name دامنه name. براي وب سايت هاي شخصي و مخصوص اشخاص حقيقي مي باشد. 50000 تومان سالانه

us دامنه هاي us. دامنه هاي رسمي كشور آمريكا مي باشند. 50000 تومان سالانه

co.uk دامنه هاي co.uk. دامنه هاي رسمي كشور بريتانيا مي باشند. 59000 تومان سالانه

cc دامنه هاي cc. دامنه هاي رسمي جزاير كوكوس مي باشند. 120000 تومان سالانه

in دامنه هاي in. دامنه هاي رسمي كشور هند مي باشند. 67000 تومان سالانه

cn دامنه هاي cn. دامنه هاي رسمي كشور چين مي باشند. 67000 تومان سالانه

tv دامنه هاي tv. دامنه هاي رسمي كشور تووالو مي باشند، كه به علت شباهت آن با كلمه تلويزيون براي شبكه هاي تلويزيوني و شركت هاي سينمايي نيز استفاده مي شود. 120000 تومان سالانه

tw دامنه هاي tw. دامنه هاي رسمي كشور تايوان مي باشند. 120000 تومان سالانه

vn دامنه هاي vn. دامنه هاي رسمي كشور ويتنام مي باشند. 580000 تومان سالانه

bz دامنه هاي bz. دامنه هاي رسمي كشور بليز مي باشند. 106000 تومان سالانه

mn دامنه هاي mn. دامنه هاي رسمي كشور مغولستان مي باشند. 230000 تومان سالانه

(چهار حرفي و بيشتر) ws دامنه هاي ws. دامنه هاي رسمي كشور ساموآ مي باشند، كه به علت شباهت آن به كلمه WebSite، به عنوان دامنه هاي عمومي اينترنتي نيز قابل استفاده هستند. 50000 تومان سالانه

(سه حرفي) ws دامنه هاي ws. دامنه هاي رسمي كشور ساموآ مي باشند، كه به علت شباهت آن به كلمه WebSite، به عنوان دامنه هاي عمومي اينترنتي نيز قابل استفاده هستند. 1938000 تومان سالانه

(دو حرفي) ws دامنه هاي ws. دامنه هاي رسمي كشور ساموآ مي باشند، كه به علت شباهت آن به كلمه WebSite، به عنوان دامنه هاي عمومي اينترنتي نيز قابل استفاده هستند. 3184000 تومان سالانه

me دامنه هاي me. دامنه هاي رسمي كشور مونتنگرو (Montenegro) مي باشند، كه به علت شباهت آن با كلمه من در حالت مفعولي، براي سايت هاي شخصي و خانوادگي نيز استفاده مي شود. 106000 تومان ساليانه

nz دامنه هاي nz. دامنه هاي رسمي كشور نيوزلند مي باشند. 176000 تومان ساليانه